INLACOSAIGON

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  INLACO SAIGON

Đôi nét về

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY INLACO SAIGON

Công ty INLACO SAIGON được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/2/1995 của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 12/3/2007, theo quyết định số 532/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty INLACO SAIGON chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và được đổi tên thành International Shipping And Labour Cooperation Joint Stock Company (INLACO SAIGON) và chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/7/2007.

 

Dịch vụ của chúng tôi

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

Tin nổi bật

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

12/04/2024

Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2023

Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2023

Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2023

Hình ảnh hoạt động

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

Zalo
Hotline
./templates/index/index_tpl.php